Magento – globální leader v e-commerce

Magento je globálně využívaná všestranná platforma pro tvorbu e-shopů. Nabízí obchodníkům flexibilitu a plnou kontrolu jejich prodejního on-line kanálu. Magento má intuitivní administrativní rozhraní obsahující efektivní marketing, optimalizace pro vyhledávače a katalog nástrojů pro správu, který obchodníkům dává schopnost vytvářet stránky šité na míru jejich specifickým potřebám. Tento systém byl navržen tak, aby byl kompletně měřitelný a podložený rozsáhlou podporou sítě.

Vysoká flexibilita nastavení a široké množství pluginů a doplňků, které mohou využívat internetové obchody různého typu, jsou důvodem popularity této platformy. Magento je platforma napsaná v PHP. Používá několik dalších rámců PHP, jako jsou Laminas a Symfony. Magento nabízí dvě odlišné platformy, Magento Open Source a Magento Commerce. 

Obsah článkuMagento 1

Je první verzí platformy Magento. Mnoho e-shopů stále ještě funguje na této verzi, ovšem její podpora skončila v červnu 2020.

……………………………………………….


Magento 2

Magento 2 bylo uvedeno na trh v roce 2015 jako nová verze platformy, kterou globálně využívá 1 ze 4 obchodů. Jde o nový produkt. Poskytuje nové technologické možnosti pro vás i vaše zákazníky. Základní funkce umožní vám, jako uživatelům, vytvářet skvělé e-shopy, díky kterým zvýšíte váš obrat a urychlíte expanzi na trhu.

Přechod z Magento 1 na Magento 2 není pouhým upgradem, ale je nutné realizovat replatforming. I to dokazuje kolik je toho v Magento 2 nového:

 • Vylepšená customer experience 
 • Vyšší efektivita a škálovatelnost
 • Zrychlený nárůst tržeb
 • Vyšší konverze a věrnost zákazníků
 • Future-Readiness
 • Optimalizovaná cloudová infrastruktura a spolehlivá technická podpora
 • Vylepšený výkon a PWA
 • Zjednodušené flow košíku
 • Lepší admin rozhraní
 • Mobile friendly
 • Jednodušší pracovní postupy a nižší závislost na IT
 • Future-Readiness

……………………………………………….

Adobe a Magento

Společnost Adobe koupila Magento v květnu 2018, za 1,68 miliardy dolarů. Touto akvizicí získalo Adobe chybějící část platformy e-commerce, která funguje v kontextu B2B i B2C po celém světě.
Přidání Magento Commerce Cloud umožní bezproblémovou integraci obchodu do Adobe Experience Cloud a poskytne tak jedinečnou platformu. Platforma Magento spojuje digitální obchod, správu objednávek a prediktivní inteligenci do sjednocené e-commerce platformy umožňující nakupování v celé řadě průmyslových odvětví. Adobe je pro změnu lídrem v navrhování a poskytování digitálních zážitků prostřednictvím obsahu a dat.

Adobe a Magento

……………………………………………….

Proč si vybrat Magento a jaké jsou jeho výhody?

Správa e-shopů postavených na Magento je snadná. Díky existujícím šablonám lze vytvořit funkční grafickou podobu webu relativně rychle. Dalším důvodem, proč se vyplatí Magento využít pro e-commerce, je rozsáhlý soubor funkcí, mezi které patří, např. podpora optimalizace pro vyhledávače, možnost uživatelského přizpůsobení, správa uživatelských účtů či podpora různých jazykových verzí. Celý systém je pravidelně aktualizovaný a zabezpečený.

Výhody Magento

 • Zaměření výhradně na e-com – nejedná se „pouze“ o platformu s pluginy pro e-com, primárně se na e-com zaměřuje.
 • SEO – umožňuje zvyšovat viditelnost v online světě a snižuje náročnost optimalizace vyhledávání.
 • Feature-rich – nabízí 5000+ okamžitých funkcí.
 • Omnichannel – komunikuje se zákazníky všude tam, kde je to možné.
 • Škálovatelnost – Magento je psané v PHP a je velmi snadno škálovatelné. 
 • Podpora správy většího množství obchodů – skrze jediný administrativní panel. 
 • Hybridní platforma – umožňuje správu B2B i B2C na jedné platformě. 
 • Bezpečnost – poskytuje vysoký stupeň ochrany dat.
 • Komunita – má velkou, neustále rostoucí komunitu.
 • Architektura –  řeší většinu potřebných úkolů. Podporuje znovupoužití kódu, udržovatelnost a debugging.
 • Rozšíření – velmi flexibilní a díky globální komunitě snadno adoptovatelné inovace. 

Výhody Magento

……………………………………………….

Produkty, funkce a možnosti Magento Commerce

Magento integrace

Magento poskytuje rozsáhlé možnosti integrace třetích stran, což je jeho obrovskou výhodou. Magento API integruje s marketplaces, platebními bránami, se systémy účetnictví, plánování podnikových zdrojů (ERP), správu vztahů se zákazníky (CRM), správu informací o produktu (PIM) a automatizační systémy marketingu.

Magento Commerce Cloud

Magento Commerce Cloud je spravovaná automatizovaná hostingová platforma pro software Magento Commerce. Magento Commerce Cloud přichází s řadou dalších funkcí, které jej odlišují od on-premise řešení Magento Commerce a Magento Open Source. Poskytuje předem připravenou infrastrukturu, která zahrnuje technologie PHP, MySQL, Redis, RabbitMQ a Elasticsearch.

Magento CMS

CMS je systém, který ke správě veškerého obsahu používá databázi a lze ji použít při vývoji webových stránek. CMS lze proto použít k aktualizaci obsahu a / nebo struktury vašeho webu.
Sekce Magento CMS se používá ke správě všech webových stránek. Lze jej použít k vytvoření bohatého obsahu pro e-shop. Magento Page Builder je nativní rozšíření pro vytváření obsahu. V Page Builder je možné vytvářet obsah způsobem Drag & Drop, jednoduše editovat různé množství obsahu, včetně obrázků, videí, bannerů, sliderů, map apod. Můžete snadno tvořit vlastní HTML bloky, tlačítka, vkládat dynamické bloky, které se zobrazují personalizovaně. Publikování lze také naplánovat.

Magento PWA

Progresivní webové aplikace (PWA) jsou technologie pro tvorbu výkonných a multi-funkčních webových aplikací. Kombinují jednoduchost přístupu webových stránek a uživatelské přívětivosti aplikací. Nabízí funkce běžně dostupné pouze nativním aplikacím, např. práci offline, push notifikace nebo přístup k hardwaru zařízení.

Magento PWA Studio

Sada vývojářských nástrojů, které umožňují vývoj, nasazení a údržbu PWA nad Magento 2.3 a novějšími. Využívá moderní nástroje a knihovny k vytvoření systému a rámce sestavení, který dodržuje Magento princip rozšiřitelnosti. Magento Commerce přináší plně oddělené rozhraní frontend v PWA Studio podporované rozsáhlou sadou technologií back-end. Výsledkem je integrované řešení eCommerce vytvořené s cílem pomoci obchodníkům přijmout nejinovativnější technologie digitálního obchodování v dnešní době.

StoreFront X by MageXo

Storefront X je PWA framework vytvořený a spravovaný firmou MageXo, který vychází z realizovaných projektů a přebírá jejich best practices.
Na obrázku níže je obrazen požadavek uživatele a jakým způsobem spolupracuje SFX s platformou Magento. Mezi Magentem a SFX je ještě znázorněna cachovací vrstva, protože ne všechny requesty musí jít až na samotný server a do databáze (např. zobrazení kategorie produktů, nebo detail produktu).

StoreFront X

Magento CRM

CRM software je program, díky němuž je možné přehledně shromažďovat veškeré potřebné údaje o zákaznících firmy – kontaktní informace, celkové obraty, podíly na obratech v určitém segmentu apod. Poskytuje informace o aktuálních zákaznících, jejich transakcích a potřebách. Shromažďuje data o potenciálních klientech. Obsahují data o fakturacích, objednávkách a poptávkách. Jsou podkladem pro plánování strategie či marketingových aktivit.
Integrace Magenta s CRM poskytuje 360° pohled na zákazníky společnosti a pomáhá přizpůsobit business jejich zkušenostem a potřebám. Využívá analytické nástroje k identifikaci trendů a cílů. je provoz a správa způsobem, který zlepšuje vztahy se zákazníky a přitahuje jejich věrnost. Magento integruje s většinou CRM systémů včetně vlastních řešení klientů.

Enterprise Resource Planning

Magento ERP

Software Enterprise Resource Planning (ERP) je pro mnoho malých i středních společností důležitý z pohledu propojení dat a obchodních procesů. Integrace e-commerce a systému ERP zvyšuje efektivitu – zásoby, objednávky, údaje o zákaznících a podrobnosti o přepravě jsou synchronizovány mezi klíčovými obchodními systémy. Aplikační programové rozhraní (API) společnosti Magento je velmi flexibilní a integruje se s celou řadou balíčků ERP – včetně vlastních řešení. Globální ekosystém Magento zahrnuje mnoho průmyslově specifických rozšíření a vlastních systémů, což firmám urychluje čas uvedení na trh při nižších celkových nákladech.

AWS a Magento

Amazon Web Services (AWS) je cloudová platforma nabízená společností Amazon.com, která se stala součástí obchodního portfolia e-com gigantu. AWS umožňuje nastavit infrastrukturu pro podporu nasazení Magenta flexibilním, škálovatelným a nákladově efektivním způsobem v AWS Cloudu.

……………………………………………….

Adobe Experience Cloud

……………………………………………….

Magento framework

Magento Framework řídí interakce komponent aplikací, včetně toku požadavků, směrování, indexování a zpracování výjimek. Poskytuje služby, které usnadňují vytváření modulů obsahujících obchodní logiku a přispívají ke zvyšování modularity Magento kódu. Tato primárně softwarová součást PHP je rozdělena do logických skupin zvaných knihovny, ze kterých mohou čerpat všechny moduly. Většina kódu architektury je umístěna pod doménovou vrstvou nebo obklopuje prezentační, servisní a doménové vrstvy. Framework neobsahuje žádnou obchodní logiku. Operace, které řídí Magento Framework, jsou užitečné pro všechny moduly včetně:

 • zpracování protokolů http
 • vykreslení obsanu
 • interakce s databází a souborovým systémem


Magento hosting

Webhosting je nutností pro všechny webové stránky. Hosting umožňuje společnostem nebo jednotlivcům zveřejnit web nebo webovou stránku na internetu. Webové stránky jsou uloženy na speciálních serverech. Magento hosting je webhostingový plán, který zajišťuje kompatibilitu s e-commerce softwarem Magento. Magento umožňuje různé typy hostingu:

 • Sdílený hosting 
 • VPS hosting (Virtual Private Server)
 • Dedikovaný hosting 
 • Cloudový hosting
Magento hosting

……………………………………………….

Postavte svůj business na Magentu

Magento B2B

B2B model Magento Commerce je, na rozdíl od B2C modelu, navržen tak, aby vyhovoval potřebám prodejců, jejichž zákazníky jsou především společnosti – případně se složitými organizačními strukturami a více uživateli s různými rolemi a úrovněmi povolení. Model business-to-business je připraven pro firemní účty s více kupujícími ve víceúrovňových organizačních strukturách. Disponuje samoobslužnými nástroji pro správu rolí a oprávnění kupujících. Umožňuje sledovat objednávky, nabídky a faktury. Má automatizovaný proces schvalování objednávek na základě pravidel, které si určí sama společnost. Poskytuje rychlé objednávkové formuláře, nahrává nákupní seznamy, které ukládá pro potřeby opakovaného rychlého nakupování. Doobjednávky jsou realizovány prostřednictvím několika kliknutí.  Stejně jako modul B2C se zaměřuje na personalizované zážitky. V modulu je možné vytvářet zákaznické katalogy a sjednané ceny. Weby je možné přizpůsobovat zákazníkům na základě jejich předchozího chování. Každá návštěva je analyzována a obsah webu i propagace jsou následně přizpůsobovány zákazníkům na míru. Podpora je k dispozici 24/7 a weby jsou optimalizované pro mobily. Disponuje výkonným API rozhraním pro sdílení cen, produktů, zákazníků, dopravy a dalších dat. Poskytuje až 1000 dalších rozšíření pro obchodní požadavky.

Magento enterprise

Magento Enterprise Edition maže hranice toho, co je možné, a dává vám sílu vytvářet odvážné a jedinečné nákupní zážitky, které promění vaše podnikání. Platforma, navržená pro rychlé a nákladově efektivní inovace, kombinuje bohatou, ihned použitelnou funkčnost, výkon a rozsah podniku a výkonné obchodní nástroje, které vás udrží před stále složitějšími obchodními operacemi a rostoucími požadavky zákazníků.

Magento Open Source

Magento open source

Open Source je samoobslužná obchodní platforma s velkou nabídkou business funkcí zdarma. Je ideální pro malé společnosti, které potřebují flexibilní řešení digitálního obchodu pro online prodej.
Magento Open Source poskytuje veškerý základní výkon a funkce potřebné pro provoz e-com obchodu. Jedná se o bezlicenční verzi Magenta, která ji zpřístupňuje začínajícím podnikům a malým podnikům novým v oboru nebo s omezeným rozpočtem. Ačkoli tato verze nemá stejné funkce jako Magento Commerce, lze ji přizpůsobit pomocí dalších rozšíření nebo vlastního vývoje. Uživatelé Open Source i Commerce mohou využívat výhod Magento 2. Navíc mají stejný přístup na Magento Marketplace, což uživatelům umožňuje zakoupit další rozšíření Magento 2 pro další funkčnost webových stránek. Open Source není škálovatelná platforma, což může způsobit problémy při růstu společností. Zároveň nenabízí nenabízí podporu Magenta, což znamená, že nebudete mít žádnou pomoc, pokud dojde k chybě v e-shopu. Je také důležité si uvědomit, že i když je možné upgradovat z Magento Open Source na Magento Commerce, provedení bude ovlivněné množstvím přizpůsobení, která proběhla. Například ne všechny moduly třetích stran jsou kompatibilní s Enterprise a v důsledku toho může být vyžadováno určité refaktorování.


Magento Commerce

Magento Commerce má více funkcionalit nežli Open Source varianta. Je navržené pro větší firmy, které vyžadují technickou podporu při instalaci, konfiguraci nebo opravách chyb. Existuje zároveň ve variantě platform-as-a-service.
Je to vhodné řešení pro společnosti, které hledají bezpečnější, škálovatelnější možnost než je Open Source. Magento Commerce nabízí obrovskou nabídku okamžitých funkcí. Zatímco do Open Source lze integrovat marketingové nástroje, Magento Commerce se může blýsknout řadou pokročilých marketingových nástrojů včetně plánování obsahu, dynamické segmentace zákazníků, notifikací o opuštění košíku a personalizačních nástrojů, díky nimž uživatelé výrazně zvýšili prodej.
Umožňuje také nastavit pravidla vrácení a výměny a další funkce zákaznických služeb, jako jsou možnosti zabalení dárků, seznamy přání, dárkové karty a kredit v obchodě. Důležité funkce pro každou značku se zájmem o zlepšení loajality a zvýšení opakovaného prodeje.
Magento Commerce je určen pro větší organizace a je ideální pro ty, kteří vyžadují spolehlivost a dostupnost. Nabízí jednu nativní platformu pro B2C a B2B s možností přidat tolik storefronts, kolik chcete. Pro maloobchodníky B2B je to ideální volba, protože zahrnuje vše, co potřebujete ke správě stránek B2B pro více značek, partnery kanálu nebo klíčové účty.

Magento commerce

……………………………………………….

Magento Certifikace

Magento certifikace slouží k hodnocení úrovně znalostí a dovedností vývojářů a odborníků, kteří se zaměřují právě na Magento technologie. Získání certifikátu znamená, že odbornost daného člověka je na vysoké úrovni a klienti tak mají jistotu, že na jejich projektu pracuje profesionál.

Magento specialista

Magento specialisté jsou zkušení uživatelé e-com platformy Magento. O jejich odbornosti vypovídá certifikát, který mohou získat složením zkoušky.
K úspěšnému složení zkoušky potřebují znát funkčnost Magento 2, umět optimalizovat použití nativních funkcí a vyvarovat se zbytečnému přizpůsobení. Existuje několik oblastí znalostí: eCommerce, Magento Architecture, Magento Admin & Storefront, Business & Applications a Catalog.

……………………………………………….

Magento developer

Magento Developer je specializovaná pracovní pozice. Zaměřuje se na vývoj a údržbu webových stránek elektronického obchodnování postavených na platformě Magento. Tato pozice vyžaduje vysokou míru zodpovědnosti s ohledem na obraty e-shopů. Předpokladem pro výkon takové pozice je pokročilá znalost Magento, PHP, Java Script, HTML nebo například MySQL. Magento Developer by měl mít zároveň zkušenosti s životním cyklem e-commerce a ideálně přehled v trendech UX/UI.

Magento specialista

……………………………………………….

MageXo

MageXo je technologická firma, která od roku 2010 implementuje e-shopy na globální platformě Magento. Specializuje se na omnichannel e-commerce a digitální transformaci pro B2C a B2B sektory.
Jsme plně zaměřeni na technologii Magento a oficiálními partnery společnosti Adobe (Magento Inc) působící v Evropě.
Propojujeme svět podnikání a enterprise technologií s cílem budovat svět digitálního obchodu a poskytnout prostředí pro digitální transformaci podnikání. Díky globálnímu ekosystému Magento, pomáháme změnit svět e-com. Umožňujeme společnostem expandovat do zahraničí a díky hlubokému know-how a zkušenostem vytváříme naše funkce pro lepší user experience.
MageXo je technologická firma, která od roku 2010 implementuje e-shopy na celosvětové platformě Magento. S naším týmem e-commerce specialistů jsme zapojeni do největších a nejnáročnějších Magento projektů lokálně, tak i v Evropě z pozice leadera na českém trhu. Zároveň vytváříme vlastní technologické aktivity, které nás na trhu zcela odlišují. 

Jsme plně certifikovaný Magento Professional Solution Partner. Náš tým tvoří 150+ Magento expertů se zkušenostmi s rozsáhlými mezinárodními e-commerce projekty.

Magento partner
Magento partner
Adobe partner