Implementační služby

Naší misí jsou implementace a dlouhodobý rozvoj omnichannel e-commerce platforem mezinárodního rozměru (primárně EU), se zaměřením na individuální potřeby našeho zákazníka.

 • Pro správu pipeline ve vývoji používáme Gitlab CI propojený s vlastním CI/CD platformou, tzv. Magexo DEV Cloud. Ten je plně integrován s lokálním prostředím vývojářů.

 • MageXo Cloud je platforma postavená z docker kontejnerů, která obsahují řadu přednastavených služeb (Redis, Varnish, MySQL, RabbitMQ atd.) a nástrojů (na ladění, kontrolu kvality, užitečné aliasy) díky nimž je možný rychlý a efektivní vývoj.

 • Díky této platformě umíme velmi rychle a kvalitně nasazovat kód z vývoje do produkce. Díky cloudu umíme paralelní pre-release (stage) větve a tím nedochází k blokování či prodlevám při nasazení kritických částí.

 • Velmi efektivní pro testování a získávání feedbacku jsou samostatné feature branch pro každé issue.

  Continuous development & integration

  Díky integraci pro každou novou “feature” vyrábíme vlastní prostředí na Cloudu. Je možné tak testovat či prezentovat jednotlivé “features” a neblokujeme si žádné prostředí či release.

  • Efektivní vývoj nových funkcionalit

  • Rychlejší, častější a kvalitnější release

  • Best practices a zkušenosti pro vývoj a nasazení

  • Prostřednictvím automatizace a nástrojů pro vývoj/nasazení

  • 5-20% úspora času a nákladů pro vývojáře, testery či DevOps

  • Automatické testování core business procesů

  • Funkční testy a testování kvality při každé změně kódu

  • Častější non-blocking releasy

  • Co nejrychlejší zpětná vazba od  stakeholderů (project manager, testeři atd.)

  • Automatizované nasazení vylučuje lidské chyby

  • Monitoring hlavních business procesů a integr. okolí

  Hlavní přínosy našeho řešení

  Zlepšená produktivita a efektivita

  • Automatizace nasazování a vývojové nástroje
  • Úspora času pro vývojáře, testery, project managery atd.
  • Minimalizace nároků na hardware díky optimalizaci prostředí (Magento oriented, opakující se vzory, deduplikace dat apod.)

   

  Zrychlení dodání na produkci

  • Rychlejší vývoj, neblokující se větve a automatizace nasazování
  • Rychlejší zhodnocení a finanční přínos nových features

  Spolehlivé nasazování

  • Díky procesu na vyrobení releasu a automatizaci testů
  • Minimalizace rizik spojených s chybným releasem

   

  Zvýšení kvality

  • Výrazné snížení počtu chyb 
  • Minimalizace produkčních incidentů