Čtyři dny plné AHA momentů: Report z předimplementačního workshopu

V minulém článku jsme si vysvětlili význam předimplementačního workshopu ve vývoji e-commerce řešení. V tomto reportu si přiblížíme průběh jednoho takového workshopu.

Workshop jsme realizovali pro firmu obchodující se serverovým hardwarem. Rozdělili jsme ho do čtyř fází, které proběhly ve čtyřech po sobě jdoucích dnech.

I.  Business workshop: nekompromisní otázky

Jedním z hlavních pilířů našeho setkání byly intenzivní diskuse s řadou náročných otázek k zodpovězení. Od vize společnosti, přes SWOT analýzu až po unikátní propozici a USP. Prošli jsme také business specifikace tohoto obchodního segmentu.

S vedením firmy jsme se poté ponořili do identifikace klíčových person a diskutovali o expanzních plánech, což považujeme za kritický prvek každého dlouhodobého projektu. Dalšími oblastmi k řešení byly marketing, customer care a logistika. Procházeli jsme, jak každé z těchto oddělení funguje, a co od nich očekáváme v kontextu projektu, jaké mají požadavky atd.

V závěru prvního dne workshopu jsme identifikovali tři významné AHA momenty, které nám dodaly nové perspektivy a zároveň otevřely oči k potenciálním rizikům.

II. Systémová analýza: integrace jako klíč

Druhý den jsme společně analyzovali systémy, které budou integrovány, co a jakým způsobem bude součástí této integrace. Navrhli jsme klíčové moduly pro Magento a probrali do detailu datovou migraci, abychom co nejvíce eliminovali případné budoucí problémy. Zjistili jsme, že kritický bod celého projektu leží v novém CRM, kterému jsme proto věnovali zvláštní pozornost.

I tato druhá část workshopu splnila svůj účel. Díky zkušenosti s daleko vše komplexnějšími projekty běželo vše jako na drátkách:)

III. Procesní analýza: diagramy

Třetí část workshopu spočívala v tvorbě diagramů týkající se procesů jako product listing, catalog management, stock management, výroby nebo order management. Diagramy jsme nakreslili a současně textově popsali do finálního workshop reportu. V rámci těchto procesů jsme také identifikovali několik bodů, kde mohou být procesy vylepšeny a zefektivněny.

product listing

IV. Story mapping: vizuální prioritizace

V poslední fázi, kde jsme se věnovali story mappingu, jsme aplikovali MoSCoW metodu na funkční požadavky a vytvořili vizuální mapu, která bude sloužit jako definice MVP (minimum viable product čili minimálně životaschopný produkt).

Tato aktivita může být náročná vzhledem k nejednoduchému vnímání business priority jednotlivých požadavků. V tomto případě se nám to ale podařilo naprosto perfektně nejen díky kvalitní práci facilitátora, ale především díky dobrému přístupu sponzora projektu k prioritizaci.

Závěr

Předimplementační workshop není luxus, je to nezbytnost. Poskytuje strukturu, definuje cíle a snižuje rizika. Je to místo, kde se business setkává s technologií, kde se vytváří společný jazyk a kde se objevují klíčové „AHA momenty“. To vše je investice, která se v dlouhodobém horizontu vrátí v podobě ušetřených časových a finančních zdrojů.

Zpět na články
Sdílet článek:
Spojte se s námi

    Rezervujte si schůzku zde nebo vyplňte tento formulář a my se vám co nejdříve ozveme:

    Beru na vědomí zpracování osobních údajů.