Adobe Target

Adobe Target je automatizované řešení personalizace e-shopů, které přizpůsobí obsah pomocí testování. Využívá AI a machine learning, a poskytuje tak lepší CX a vyšší konverze. Nabídněte zákazníkům to, co chtějí.

Adobe Target

Jaké jsou hlavní výhody Adobe Target?

Personalizace omnichannel businessu

Nejlepší zkušenosti jsou osobní, přizpůsobené na míru.

Využití A/B a multivarietního testování

Snadné testování na všech kanálech z jednoho místa.

Lepší CX díky automatizaci a škálování na základě AI

AI je pro optimalizaci zásadní. Testování a přizpůsobení všem zákazníkům jediným kliknutím.

Omnichannel personalizace

Adobe Target pomáhá vytvářet profily zákazníků. Ty jsou využity pro poskytování personalizovaných služeb napříč kanály, bez ohledu na to, z jakého kanálu zákazníci přicházejí. Díky tomu zvyšuje loajalitu vašich zákazníků.

Adobe Target spravuje data ze všech prodejních a marketingových kanálů a vytváří komplexní přehledy. Pomocí sdíleného profilu a algoritmizace poskytuje konzistentní a přizpůsobené prostředí v průběhu celé customer journey, i když zákazníci kanály mění. Každou interakcí s vaší značkou vylepšuje profil zákazníka a personalizaci obsahu.

Jedno kliknutí
Využití výkonné AI je snadné – jediným kliknutím aktivujete testování a přizpůsobení a najdete optimální individuální obsah pro každého návštěvníka.

Personalizace založená na pravidlech
Zážitky přizpůsobené na základě typu prohlížeče nebo zařízení, ať už jsou návštěvníci noví nebo se vracejí. Využití všech dostupných dat.  Nastavení vlastních pravidel, která pomáhají přizpůsobit se různým kontaktním bodům.

Behaviorální cílení
Zacílení na základě chování, jako jsou předchozí návštěvy, zájem o produkty, vyhledávání, nákupy, reakce kampaně, a také na to, zda je návštěvník nový nebo vracející se. Využijtetyto informace k nastavení efektivnějších kampaní.

A/B a multivariantní testování

Chování zákazníků se neustále mění, a proto je nutné tomu přizpůsobovat funkce e-com businessu. Adobe Target pomáhá zjednodušit proces testování, a to nejen webu, ale všech digitálních kanálů. Jako součást Adobe Experience Cloud je Adobe Target navržen tak, aby vhodně doplňoval aktivity v oblasti digitálního marketingu. Od celkového rozložení webu a kontaktních kanálů, až po barvu tlačítka.

A/B testování
Přísný testovací přístup Adobe Target je navržen tak, aby testoval více variací napříč webem, mobilní aplikací, IoT atp. na straně klienta i serveru.

Multi-armed bandit testování
Automatický přesun trafficu na nejúspěšnější kanály, pro zvýšení konverzí a výnosů.

Multivariantní testování
Testování více prvků najednou pro nalezení jejich efektivní kombinace.

Automatizace a škálování na základě AI

Adobe Target, založený na Adobe Sensei, využívá výkonné algoritmy strojového učení a AI k určení správné customer experience, bez ohledu na to, kde a kdy k interakci zákazníka dojde. Funkce, jako je například osobní doporučení, se časem učí a při rozhodování o tom, co, kdy a jak prezentovat správnou zkušenost, berou v úvahu kontext.

Interakce každého jednoho zákazníka je speciální a není možné provádět optimalizace manuálně. Díky umělé inteligenci a strojovému učení, které jsou součástí Adobe Target můžete testovat a přizpůsobovat vše každému zákazníkovi jediným kliknutím.

Personalizace jedním kliknutím
Výkonné AI – jediným kliknutím se aktivuje testování a přizpůsobení. Výsledkem je přizpůsobení nabídky pro každého návštěvníka.

Automatizované nabídky
Automatizace rozsáhlého testování a experimentování pomocí více metod machine learning založených na Adobe Sensei k definování personalizované nabídky.

Doporučení k produktu
Výkonné algoritmy řízené umělou inteligencí a flexibilní konstrukční rámec pro automatickou propagaci, váhu a filtrování doporučení produktů během customer journey.