Adobe Analytics

Adobe Analytics je špičkové řešení v oboru měření a vyhodnocování dat, které umožní porozumět vašim zákazníkům jako lidem – tedy tomu, co chtějí a potřebují.

Adobe Anayltics

Rychlejší a přesnější informace o zákaznících

Objevte nejhodnotnější segmenty vašich zákazníků a využijte těchto dat k řízení celého vašeho podnikání pomocí customer intelligence. Adobe Analytics je díky využití strojového učení, umělé inteligence a dalších moderních datových analýz špičkou ve svém oboru. 

…………………………………………………

Powered by Adobe Sensei

Adobe Analytics za pomoci Adobe Sensei zorganizuje, pročistí a připraví obrovské množství dat rychlostí blesku. Výsledkem je efektivní segmentace a přehledná analýza dat z vašeho webu a o vašem byznysu. Moderní webová analýza přináší skvělé vymoženosti – od složité segmentace přes prediktivní nástroje až po hlášení v reálném čase. Díky komplexnímu přehledu budete moci dělat rozhodnutí, která pomohou jak vašemu zákazníkovi, tak vaší firmě.

Co tedy Analytics nabízejí?

Vícekanálový sběr dat

Adobe Analytics nabízí několik způsobů, jak sbírat data prakticky z jakéhokoliv zařízení:

  • Web
  • E-mail
  • Kampaně
  • Mobilní zařízení
  • Aplikace typu klient-server 

Plus samozřejmě většina dalších aplikací, které jsou propojeny s internetem.

Také analýza mezi zařízeními vám pomůže sjednotit data z vaší aplikace a webu do jediného zdroje dat. Snáze a lépe tak porozumíte jednání svých zákazníků.

Marketingová atribuce

Marketingová atribuce vám pomůže pochopit, co vaši zákazníci chtějí, a vede k chytřejšímu rozhodování o výdajích. Díky pochopení toho, jak různé interakce ovlivňují procesy na cestě zákazníka, atribuce usnadňuje stanovení relevantního obsahu a zapojených kanálů. Jaký vliv mají e-maily, videa nebo zobrazené reklamy?

Server-side přístup ke zpracování a naplnění proměnných přehledů a definování pravidel segmentace návštěvníků vám umožňuje vytvářet segmentaci všech online dat v reálném čase, aniž byste na svém webu vytvářeli složitá pravidla.

Integrujte data ze systému CRM nebo jiného zdroje online nebo offline firemních dat (např. věrnostního programu) jako další dimenzi analýzy.

Adobe Analytics náhled

Detekce anomálií

Díky statistickému modelování a strojovému učení, které pročesává obrovské možství informací je možné automaticky vyhledávat neočekávané anomálie ve vašich datech. Okamžitě tak máte identifikované klíčové aspekty, které ovlivňují chod vašeho byznysu.

Inteligentní upozornění

Pomocí inteligentních upozornění Adobe Analytics sleduje vaše data a okamžitě vás upozorní, když se stane něco neobvyklého. Získáte podrobnou kontrolu nad výstrahami, které se integrují s funkcí detekce anomálií, a spustí se, když to nejvíce potřebujete.

Pokročilá segmentace

Funkce Segmentace IQ umožňuje objevovat nejpodstatnější rozdíly mezi neomezeným počtem segmentů pomocí automatizované analýzy každé metriky a dimenze. Můžete tak automaticky zjišťovat klíčové specifikace segmentů, které ovlivňují KPIs vaší společnosti.

Ad hoc analysis

S funkcí Analysis Workspace získáte robustní a flexibilní prostor pro vytváření vlastních analýz vašich projektů. Jednoduše přetáhnete libovolný počet datových tabulek, vizualizací a komponent (kanály, dimenze, metriky, segmenty a časové podrobnosti) do projektu a voilà!