Projektové řízení a poradenství

Naši projektoví manažeři usilují o jediné – úspěch Vašeho e-commerce projektu. Za pomoci moderních agilních metodik spojujeme klienty a týmy tak, aby projekt či jeho dílčí části byly dodány ve stanoveném rozsahu, v definovaný čas a za dohodnuté finance.  

S čím vám můžeme pomoci:

 • Agilní řízení projektů (SCRUM, Kanban, Scrumban, LeSS/SAFE)

 • Definice MVP (most valuable product) a návazných fází projektu

 • Pravidelný dohled nad stavem projektu a jeho reporting

 • Postupná předávka jednotlivých částí za účelem neustále validace

 • Agile coaching – využití agilních metodik pro zvýšení produktivity týmu

 

 

Proč řídíme projekty agilně? 

Z naší zkušenosti vychází, že projekty řízené za pomoci tradičních metodik (tedy jako jeden velký kus, který se za začátku plánuje a analyzuje a až poté dodává) ne vždy dopadají úspěšně. Agilní metodiky tedy preferujeme hlavně z následujících důvodů:

 • Není jednoduché udělat všechna produktová rozhodnutí na začátku projektu (na začátku projektu je velmi náročné definovat kompletní produkt a udělat tak při plánování správná rozhodnutí. Toto povědomí ale roste s tím, jak vzniká nové řešení – je jednodušší reagovat na něco, co je vidět)

 • Je nezbytná evaluace hotových řešení z ekosystému Magenta a analýza v co nejužší kooperaci obou týmů v průběhu celého projektu.

 • Vyšší flexibilita klienta pro průběžné rozhodování a změny.

 • Sjednocení byznys procesů na hotové technologie vyžaduje těsnou zpětnou vazbu a nezřídka vede ke změně zadání za účelem vylepšení.
   
 • Rozdělení projektu na menší části a postupná validace umožňuje reagovat na změny

 • Extrémní dynamičnost e-commerce oproti jiným segmentům.