Optimalizace ROI a CRO

Z byznysového hlediska je alfou a omegou e-commerce projektů mít jasno o návratnosti investic (ROI – Return of Investments) a mít správně nastavený proces Conversion Rate Optimization (CRO).

S čím vám můžeme pomoci:

Vypočítáme očekávané ROI celých platforem a projektů. Prodiskutujeme společně návrhy na zlepšení a další směřování projektu. Výstupy vám pomůžou vyhodnotit potenciál projektu a poslouží pro obhajobu vašich záměrů. 

Naši experti vás zároveň mohou pomocí A/B testování a dalších metod provést procesem Conversion Rate Optimization, poradí jak odstranit identifikované problémy, upravit byznys procesy a udělat z vašich zákazníků nadšené a věrné fanoušky.