Magento a E-commerce školení

Individuální workshop na míru

Na co se zaměříme

Workshop přizpůsobíme přesně na míru vašim potřebám. Může se jednat o kombinaci témat z různých oblastí nebo konkrétní téma s důrazem na hlubší detail.

Jak to bude probíhat

Výhodou tohoto workshopu je individuální přístup, kdy je vše o vás a vašem týmu. Workshop využívá techniky a metody dle dohodnutého obsahu.

Témata

 • User story mapping
 • Scoping session
 • Detaily o Marketplace
 • Analytický workshop v rámci pre-implementační fáze
 • Procesní analýzy

Magento školení pro uživatele

Komu je určeno

Školení pro uživatele je určeno komukoliv, kdo denně pracuje s Magento. Je zameřené na ovládání Magento výhradně přes internetový prohlížeč ve vizuálně přehledné administraci.

Jak to bude probíhat

V průběhu prezentace vás seznámíme s tím, jak pracovat s funkcemi a administrací Magento, a sami si vše zároveň vyzkoušíte. Dostanete od nás výukové materiály v papírové i digitální podobě.

Co se naučíte

 • Orientovat se v administraci a v základním nastavení
 • Pracovat s katalogem, listovat produkty a nastavovat kategorie
 • Využívat zákaznické skupiny a segmenty, vytvářet promoakce
 • Zpracovávat objednávky a efektivně využívat reporty
 • Spravovat B2B zákazníky a využívat dalších B2B funkce

Magento školení pro správce

Komu je určeno

Správcem Magento se může stát kdokoliv. Předpokladem je alespoň minimální orientace v příkazové řádce a technické myšlení. Nejedná se o školení základních uživatelských dovedností. Díky tomuto školení pochopíte principy fungování Magento a dokážete správně odhadnout příčinu potíží, případně vědět, jak nastalou situaci řešit. 

Jak to bude probíhat

Školení se skládá z prezentace a praktického tréninku v Magento (především v příkazové řádce). Vybavíme vás výukovými materiály v papírové i digitální podobě. 

Co se naučíte

 • Ovládat práci v CLI a základní příkazy pro správu
 • Konfigurovat Magento dle potřeb klienta
 • Rozumět principům cache a indexování, frontám a plánovanému spouštění úloh
 • Číst systémové logy a adekvátně na ně reagovat
 • Nainstalovat a zprovoznit moduly třetích stran
 • Orientovat se v API a možnostech napojení na externí systémy

Magento školení pro experty

Komu je určeno

Školení navazuje na znalosti Magento z pohledu uživatele a správce a rozšiřuje je o další dovednosti z oblasti úprav a vývoje vlastních funkcí. Je zaměřeno na samotnou práci s kódem, přičemž se předpokládá znalost technologií, jako jsou PHP, MySQL, HTML atd.

Jak to bude probíhat

Jedná se o kombinaci prezentace a praktického tréninku na platformě Magento a ve vývojovém prostředí IDE. Vybavíme vás výukovými materiály v papírové i digitální podobě. 

Co se naučíte

 • Znát architekturu Magento
 • Instalovat jazykové verze
 • Instalovat šablony
 • Pracovat s běžnými aplikacemi pro vývoj kódu
 • Upravovat funkce Magento
 • Vytvářet a ladit vlastní moduly, přidávat funkce
 • Pracovat s GIT