Architektura a audit kódu

Náš hloubkový Magento audit poskytne detailní pohled na vaši stávající podobu implementace Magento. Výstupem auditu je podrobná zpráva se seznamem doporučení pro další rozvoj a stabilizaci současného a budoucího stavu platformy.

Krok 1: Analýza a inventarizace systému

Písemný soupis architektury Magento systému zahrnuje:

 • Logickou architekturu platformy
 • Objem a charakteristiku provozu
 • Konkurenci, průměry a vrcholné výsledky
 • Struktury sortimentu, frekvence změn katalogů
 • Externí systémy integrované do platformy Magento

Krok 2: Prostředí infrastruktury

Audit konfigurace infrastruktury ověří logickou a technickou vrstvu konfigurace serveru včetně analýz:

 • Infrastruktura / architektura serveru
 • Systémové požadavky a sladění s hardwarovými prostředky
 • Integrační prostředí a připojení k jiným systémům
 • Ověření připravenosti prostředí na plány obchodníků

Krok 3: Výkonnostní audit backendu

Audit prováděný nástrojem New Relic, který zjišťuje výkonnostní profil platformy Magento analýzami:

 • Pomalé transakce v systému
 • Výkon backend aplikací a charakteristiky zatížení
 • Chyby a výjimky aplikací

 

Krok 4: Výkonnostní audit frontendu

Audit prováděný nástroji GTmetrix a Google PageSpeed, který zjišťuje výkonnostní profil frontendu Magento:

 • Doba načítání prvků stránky
 • Celkový výkon rozhraní
 • Chování aplikace z pohledu uživatele

Krok 5: Doporučení

Souhrnný analytický dokument s doporučeními pro:

 • Další rozvoj platformy
 • Upgrady a záplaty platforem
 • Úpravy a změny systému
 • Řešení hlavních chyb v aplikaci
 • Řešení slabých míst infrastruktury
 • Prevence rizik (bezpečnost, stabilita, spolehlivost)